top of page

: Medline, The national Library of Medicine med 11 miljoner forskningsrapporter i

alla ämnen,bl.a ett par tusen om yoga och meditation och dess mätbara effekter.

bottom of page