top of page

Vårt mål på hälsoportalen är att erbjuda verktyg till ett bättre välmående, bättre hälsa , få mer energi och att minska stress.

MediYoga är en fantastisk metod till balans och en stressfriare vardag.


I MediYoga jobbar vi på alla plan samtidigt fysiskt,mentalt och emotionellt. Vilket är en stor skillnad till "vanlig" träning som ofta lägger fokus på den fysiska kroppen. Andning är en viktig regulator för att vi ska må bra och ingår som en viktig del i MediYogan,tillsammans med rörelser,mantran,positioner och meditation är det här ett kraftfullt verktyg för god hälsa och balans i kropp och själ. Kroppen strävar naturligt alltid efter balans och ju mer balanserat systemet är desto bättre fungerar t.ex självläkningen i kroppen.

Yogan balanserar och justerar våra system på alla plan och gör oss mer medvetna om våra signaler och ger oss bättre självkännedom.

Varför Mediyoga?

MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete på flera hundra svenska arbetsplatser.Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga .MediYogan fokuserar direkt på underliggande obalanser inunder symptomen och stimulerar kroppens egen självläkande förmåga.

bottom of page