top of page

Barnyoga

Tisdagar kl 1510-1610 för årskurs 4-9.

Om Barnyoga

I yoga får barnen utrymme att leka,vara kreativa, lära känna sig själva,varandra och livet i nya former.

Syftet med barnyogan är att öka barnets välbefinnande. Barn utsätts för stress i olika former,yoga möjliggör för barn att hitta till ett lugn.

Barnyogan skiljer sig från många andra aktiviteter eftersom den inte innehåller inslag av prestation utan skapar ett utrymme för barnen att vara.

bottom of page